กิจกรรมประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร

ผลการประกวด ได้แก่

image

รางวัลชมเชย
MUKDAHAN TOURISM
STANDARD QUALITY

นายกฤตย์ฑาลิศร์ บุตทศ

image

รางวัลชนะเลิศ
MUKDAHAN BRAND
นายสมชาย นิลแก้ว

image
รางวัลชมเชย
MUKDAHAN HUB OF HAPPINESS
นายธานี เหมือนนุข

รายละเอียดการประกวด

หลักเกณฑ์การส่งประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดสินการประกวด

โดย

image
การท่องเที่ยวและกีฬา
image
จังหวัดมุกดาหาร
Powered by MakeWebEasy.com